El repte

El repte ha estat dissenyar una nova identitat i desenvolupar una estratègia creativa per canviar la percepció dels agents immobiliaris respecte al Centre de Formació del Col·legi Oficial d’Agents Immobiliaris de Barcelona.

Resultats

KPI’s: Posicionament i Vendes itineraris/cursos.

Top-1
Positioning
+3.000
Users
+1.700
Courses
+70
Events
+300k
Impacts
1. Category & Brand Strategy

Les principals activitats que realitza Immoscòpia són: estudis del mercat/sector, publicacions, organització i participació en fòrums i congressos locals i internacionals, creació de canals propis per la transmissió de continguts, formació presencial mitjançant acords amb Universitats i formació on line de qualitat. També reconeixements, premis, beques…Hem treballat de forma transversal totes les oportunitats de contacte amb el nostre target.

Consumer Insights

A partir de l’anàlisi de les diferents professions immobiliàries, s’ha elaborat un mapa de competències. S’han preparat itineraris personalitzats per a cada perfil laboral, de manera que cada persona pugui realitzar la carrera professional que desitgi en el sector.

Brand Segmentation

Hem identificat diversos animals amb els perfils dels professionals d’un sector que tot sovint es compara amb “una selva”.

Com a usuari només has de saber quin tipus “d’animal” vols ser, i així pots decidir quines competències has d’adquirir en Dret, Vendes, Tecnologia…

Brand Architecture

Aquesta segmentació ens ha permés identificar els cursos amb les icones de cada animal i facilitar així la navegació tant en els indexats dels documents impresos com en la contractació de cursos on line.

Content Marketing Strategy

El claim Jo vull ser que acompanya la marca és l’eix creatiu resultat de l’estratègia de segmentació. Creat a partir de la conceptualització i disseny del mapa de competències és la peça clau de tot el projecte perque permet fer una projecció real de l’assoliment de competències per part de l’alumne, posant a l’usuari en el centre de tot el projecte.

Objetiu: Awareness.
KPI: Posicionament impactes.
Resultats: +3.000 usuaris.

2. Branding

El nom sorgeix d’una revista quatrimestral del Col·legi Oficial d’Agents Immobiliaris de Barcelona, que gaudeix de molt prestigi dintre del sector, per la qualitat de les seves aportacions.

Brand Visual Identity

Disseny de la marca i dels suports de de la identitat corporativa. Papereria bàsica, rotulació de la seu i diferents materials corporatius.

Corporate & Brand Book

Manual d’Identitat de la marca amb les principals pautes i normativa d’implementació: Papereria Bàsica, Rotulació i Banners corporatius…

Web & E/M-Commerce

Arquitectura, conceptualització, disseny i programació del web i portal de contractació de cursos. Direcció d’art i producció del Campus Virtual desenvolupat sobre plataforma Moodle.

Objetiu: Vendes.
KPI: Matriculacions als cursos e itineraris Campus Virtual.
Resultats: +1.715 usuaris anuals.

3. Customer Plan

Customer Selling Story

Presentacions als prescriptors de formació: Coaches de les Apiàlies (agrupacions d’immobiliaris) i delegats territorials i coordinadors de zona.

Training

Formació dels Coaches i comercials del COAPI

Objetiu: Vendes
KPI: Cursos online
Resultats: +1.600 alumnes

4. Consumer Journey Map & Activation Marketing Plan

Print

Insercions a les principals revistes sectorials. 4 edicions anuals durant 2 anys  de la Revista Immobiliarios (referent del sector) i a les 3 edicions anuals de la Revista Immoscòpia, la segona de referència del sector.

Objetiu: Awareness
KPI: Reach mínim 50.000 impactes usuaris target.
Resultats: +68.000 impactes.

E/M-Mailings

Mails “push”: dos setmanals a grups segmentats.

Objetiu: Consideration.
KPI: Índex de clics
Resultats: +15%

Precision Sampling

Enviat per correu postal a tots els professionals del sector i a institucions socials i polítiques vinculades; posat a disposició dels assistents a congressos, cursos, conferències, fires pròpies i alienes i altres actes. Un total de 105 actes, amb 3.800 participants.

Objetiu: Awareness.
KPI: Reach mínim 10.000 impactes usuaris target.
Resultats: +10.800 impactes.

Secondary Placement

Campanyes en fires i esdeveniments del sector físics i digitals, amb banners corporatius pel llançament de la formació més innovadora.

E-Advertising

A la Home del portal-web hi ha 4 banners específics on es poden comunicar els nous cursos, dates límit de matriculació, esdeveniments, conferències… També hi ha publicitat específica dins del Campus Virtual de l’alumne per potenciar la venta creuada.

Objetiu: Awareness.
KPI: Índex de clics
Resultats: +15%

Loyalty Program

Diplomes del cursos realitzats.

Newsletter

Setmanal durant 2 anys.

Objetiu: Experience Loyalty.
KPI: Índex de clics
Resultats: +20%

Compartir en: