arte:
m. o. f. Arts que tenen per objecte l’expressió de la bellesa mitjançant el color, la forma, el so, el llenguatge, el moviment.

maña:
f. Destresa, habilitat.
25 anys narrant històries mitjançant el disseny.
Flecha